Afdruk

Juridische informatie

Onse
Adres

ECC ESC International GmbH
Bentheimer Str.118b
D-48529 Nordhorn

Contact-informatie

Tel.: 05921 / 877 - 6969
E-Mail: kontakt@repairdome.de
Contactformulier

Uitvoerend directeur

Peter Horstmann
Hendrik Horstmann
Gernot Teufel

Fiscaal
nummer

AG Nordhorn HGB 2269
Ust.-Id.-Nr. DE 812867439

Gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud van het online aanbod

ECC ESC International behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ECC ESC International, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzettelijke of anderszins grove nalatigheid van ECC ESC International. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. ECC ESC International behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van ECC ESC International vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden indien ECC ESC International op de hoogte is van de inhoud en het voor ECC ESC International technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. ECC ESC International verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment van aanklikken de respectieve gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. ECC ESC International heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantieert ECC ESC International zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die zijn opgesteld door ECC ESC International. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke gepresenteerde informatie, is de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet degene die alleen naar de respectieve publicatie verwijst, aansprakelijk.

3. Auteursrecht en handelsmerkwetgeving

ECC ESC International streeft ernaar de auteursrechten van de grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opeenvolgingen en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, in acht te nemen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opeenvolgingen en zelfgemaakte teksten te gebruiken of niet-gelicentieerde grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opeenvolgingen en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de respectieve geldige handelsmerkenwetgeving en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die zijn gemaakt door ECC ESC International berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafische af beeldingen, geluidsdocumenten, video opeenvolgingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van ECC ESC International.

4. Privacy

Als binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), dan vindt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige-basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Als secties of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hierdoor onaangetast.